Renowacja elementów kamiennych i ceglanych

Zajmujemy się remontami konserwatorskimi elewacji kamiennych i ceglanych. Nasze prace wykonywane są zgodnie z projektem pod nadzorem inwestorskim i polegają min. na :

  • wzmocnieniu i oczyszczeniu powierzchni;
  • odsalaniu i dezynfekcji miejsc tego wymagających;
  • uzupełnieniu fug lub wymianie;
  • uzupełnieniu ubytków zaprawami konserwatorskimi i flekami;
  • przemurowaniu i uzupełnieniu odpowiednimi kształtkami na powierzchniach ceglanych;
  • scalaniu kolorystycznym;
  • hydrofobizacji;
  • wykonaniu powłoki antygrafitti w części przyziemnej.